E-services for seafarers

How do you do if you can not use e-ID?

If you do not have or can acquire an e-ID change the login method to account and choose to create a new account.

Information

 

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt stannar till sjöss i mer än tre dygn.

 Den 15 november 2019 träder nya medicinska regler in för yrkesfiskare som omfattas av informationen ovan. Ändringarna innebär att sjömannen ska genomgå en läkarundersökning som benämns fullständig undersökning och som består av en allmän undersökning samt syn- och hörselundersökning. Läkarintyget är giltigt i max 2 år. Mer information om vad som omfattas av en fullständig hälsoundersökning hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk 2 och 3 kapitlet.

Ansökan om Erkännande av utländsk behörighet (Endorsement) görs via e-post till sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se, för mer information se https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Utlandsk-behorighet-endorsement/

För att registrera ansökan om behörighet, certifikat, sjöfartsbok eller plastkort klicka på fliken Mina ansökningar

  • Om du har problem att logga in med mobilt bankID och använder Safari - se till att webbläsaren är uppdaterad till senaste version. Fungerar inte det heller testa att installera en annan webbläsare som Chrome eller Firefox på samma dator och försök att logga in på någon av dessa.
  • Om behörigheten eller certifikatet du ska Förnya inte syns i rullgardinsmenyn välj istället Förstagångsansökan.

 

Avslag och överklagande

Avslås din ansökan kan en ny prövning göras utan kostnad inom 12 månader från att beslutet fattades. Detta gäller dock endast vid ett tillfälle. Beslutet om avslag kan du läsa i ärendet på Mina sidor och ett meddelande om att beslutet har fattats skickas till den e-postadress du angivit för kontakt med Transportstyrelsen. Har du valt att bli kontaktad på annat sätt så skickas beslutet istället med vanligt brev. Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping. Information om hur man överklagar finns i beslutet.