E-services for seafarers

How do you do if you can not use e-ID?

If you do not have or can acquire an e-ID change the login method to account and choose to create a new account.

Information

  • Ansökan om erkännande av utländsk behörighet (Endorsement) görs via e-post till sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se. För mer information se https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Utlandsk-behorighet-endorsement/
  • Ditt sjötjänstutdrag hittar du genom att klicka på fliken Rapporter.   
  • Avslås din ansökan kan en ny prövning göras utan kostnad inom 12 månader från att beslutet fattades. Detta gäller dock endast vid ett tillfälle. Beslutet om avslag kan du läsa i ärendet på Mina sidor och ett meddelande om att beslutet har fattats skickas till den e-postadress du angivit för kontakt med Transportstyrelsen. Har du valt att bli kontaktad på annat sätt så skickas beslutet istället med vanligt brev. Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping. Information om hur man överklagar finns i beslutet.