Mina sidor för sjömän

How do you do if you can not use e-ID?

If you do not have or can acquire e-ID change the login method to account and choose to create a new account.

Information

Har du gjort en ansökan senaste tiden? Hjälp Transportstyrelsen att bli bättre! Klicka på länken och gör vår enkätundersökning: 

https://response.questback.com/transportstyrelsen/enkatundersokning

 

 

Avslag och överklagande

Avslås din ansökan kan en ny prövning göras utan kostnad inom 12 månader från att beslutet fattades. Detta gäller dock endast vid ett tillfälle. Beslutet om avslag kan du läsa i ärendet på Mina sidor och ett meddelande om att beslutet har fattats skickas till den e-postadress du angivit för kontakt med Transportstyrelsen. Har du valt att bli kontaktad på annat sätt så skickas beslutet istället med vanligt brev. Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping. Information om hur man överklagar finns i beslutet.