E-services for seafarers

How do you do if you can not use e-ID?

If you do not have or can acquire an e-ID change the login method to account and choose to create a new account.

Information

Hjälp Transportstyrelsen att bli bättre, genomför vår undersökning genom länken! https://response.questback.com/transportstyrelsen/sjpersonalnki2020

 

  • För att registrera ansökan om behörighet, certifikat, sjöfartsbok eller plastkort klicka på fliken Mina ansökningar.

 

  • Ansökan om Erkännande av utländsk behörighet (Endorsement) görs via e-post till sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se, för mer information se https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Utlandsk-behorighet-endorsement/

 

  • Ditt sjötjänstutdrag hittar du genom att klicka på fliken Rapporter.

 

 

 

Avslag och överklagande

Avslås din ansökan kan en ny prövning göras utan kostnad inom 12 månader från att beslutet fattades. Detta gäller dock endast vid ett tillfälle. Beslutet om avslag kan du läsa i ärendet på Mina sidor och ett meddelande om att beslutet har fattats skickas till den e-postadress du angivit för kontakt med Transportstyrelsen. Har du valt att bli kontaktad på annat sätt så skickas beslutet istället med vanligt brev. Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping. Information om hur man överklagar finns i beslutet.