E-services for seafarers

How do you do if you can not use e-ID?

If you do not have or can acquire an e-ID change the login method to account and choose to create a new account.

Information

 

  • Ansökan om Erkännande av utländsk behörighet (Endorsement) görs via e-post till sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se, för mer information se https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Utlandsk-behorighet-endorsement/
  • För att registrera ansökan om behörighet, certifikat, sjöfartsbok eller plastkort klicka på fliken Mina ansökningar
  • Om du har problem att logga in med mobilt bankID och använder Safari - se till att webbläsaren är uppdaterad till senaste version. Fungerar inte det heller testa att installera en annan webbläsare som Chrome eller Firefox på samma dator och försök att logga in på någon av dessa.
  • Om behörigheten eller certifikatet du ska Förnya inte syns i rullgardinsmenyn välj istället Förstagångsansökan.

 

Avslag och överklagande

Avslås din ansökan kan en ny prövning göras utan kostnad inom 12 månader från att beslutet fattades. Detta gäller dock endast vid ett tillfälle. Beslutet om avslag kan du läsa i ärendet på Mina sidor och ett meddelande om att beslutet har fattats skickas till den e-postadress du angivit för kontakt med Transportstyrelsen. Har du valt att bli kontaktad på annat sätt så skickas beslutet istället med vanligt brev. Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping. Information om hur man överklagar finns i beslutet.