E-services for seafarers

How do you do if you can not use e-ID?

If you do not have or can acquire an e-ID change the login method to account and choose to create a new account.

Information

Systeminformation 2023-03-23

 

Det går för närvarande inte att betala med Swish på grund problem hos Swish.
Använd betalning via bankkort i stället.

*************

- TIPS! Du som har en nautisk behörighet eller utbildning kan nu ansöka om förarbevis för vattenskoter enligt övergångsreglerna. Ansökan måste vara registrerad hos Transportstyrelsen senast 30 april 2023! Ansöker om FÖRARBEVIS FÖR VATTENSKOTER och det valfria PLASTKORTET FÖR FÖRARBEVIS FÖR VATTENSKOTER gör du på vår e-tjänst Vattenskoterwebben

- Webbläsaren Safari stöds EJ för denna e-tjänst 

- Ditt sjötjänstutdrag hittar du genom att klicka på fliken Rapporter.

- Kvitto på din betalning hittar du på sidan två på din ansökningsblankett i ärendet

Vad händer vid avslag på en ansökan?

Avslås din ansökan kan en ny prövning göras utan kostnad inom 12 månader från att beslutet fattades. Detta gäller dock endast vid ett tillfälle. Beslutet om avslag kan du läsa i ärendet på Mina sidor och ett meddelande om att beslutet har fattats skickas till den e-postadress du angivit för kontakt med Transportstyrelsen. Har du valt att bli kontaktad på annat sätt så skickas beslutet istället med vanligt brev. Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping. Information om hur man överklagar finns i beslutet.