E-services for seafarers

How do you do if you can not use e-ID?

If you do not have or can acquire an e-ID change the login method to account and choose to create a new account.

Information

OBS! Just nu kommer ofta ett felmeddelande efter betalning av ett nytt ärende. Felmeddelandet betyder inte att betalningen avbrutits. Det är normalt att betalningen inte registreras direkt i ärendet. Gör därför inte en ny betalning då det leder till dubbelbetalning.

Hjälp oss bli bättre! Svara på vår enkätundersökning. Den tar max en minut.

- ANSÖKAN gör du genom att klicka på fliken Mina Ansökningar

- SJÖTJÄNSTUTDRAG hittar du genom att klicka på fliken Rapporter.

KVITTO på din betalning kommer i brevet tillsammans med handlingen.

- Webbläsaren Safari stöds EJ för denna e-tjänst 

Vad händer vid avslag på en ansökan?

Avslås din ansökan kan en ny prövning göras utan kostnad inom 12 månader från att beslutet fattades. Detta gäller dock endast vid ett tillfälle. Beslutet om avslag kan du läsa i ärendet på Mina sidor och ett meddelande om att beslutet har fattats skickas till den e-postadress du angivit för kontakt med Transportstyrelsen. Har du valt att bli kontaktad på annat sätt så skickas beslutet istället med vanligt brev. Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping. Information om hur man överklagar finns i beslutet.